Spring til indhold

Indkøbskurv

Din indkøbskurv er tom

Grundlæggende teknikker

Start - ophal Stil dig på brættet med brættet pegende i din sejlretning, og med sejlet liggende i vandet på læ side af brættet. Placer en fod på hver side af masten lidt ude på luv side. bøj i knæene, ret ryggen og hal herefter langsomt sejlet ved hjælp af ophalet. Når du har halet sejlet fri af vandet, venter du lige et øjeblik med at tage fast i bommen. derved opnår du den optimale balance og nu kan du tage fat på luv side af bommen med mastehånden. herefter tager du fat med Sejlhånden og til sidst flytter du den forreste fod bag masten. Strandstart Dette er den letteste måde at starte på og samtid er den meget let at lære. Du står et sted hvor du kan bunde, og brættet ligger i vandet, så det er vinkelret på vinden. Sejlet holder du med begge hænder på bommen så du holder riggen over dig og i en sådan stilling, at der er et fremadgående træk i sejlet. Her efter går du hen mod brættet. Så sætter du din bagerste fod lidt foran fodstropperne. Nu trækker du lidt ind i bagerste hånd og stiger op på brættet. -en kendt begynder fejl i strandstarten er at der bliver trukket for meget ind i bagerste hånd, idet man stiger op på brættet, hvilket medfører at man havner i vandet. Prøv derfor at koncentrere dig om at begrænse dette træk. Vandstart Brættet peger i sejlretningen og riggen ligger til luv. Nu skal vandstarten indledes. Masten løftes op i vejret, hvilket bevirker at brættet falder af fra vinden. Du ligger dig nu ind under riggen og løfter op i bommen. brættet ligger nu på en halvvindskurs. bagerste fod lægges op på brættet mellem de bagerste og forreste fodstropper. Den forreste fod lader du blive i vandet. Nu strækker du armene så riggen kommer til at stå så lodret som muligt. Samtidig med at du bøjer bageste ben vinkler du sejlet så der er mest muligt træk i det og bang så bliver du med lidt held trukket op på udstyret. Det kræver en del træning at vandstarte, men pludselig så kan man den bare. Sejlads Men hvad kan man egentlig gøre for at styre udstyret? det vil vi se nærmere på her. Først og fremmest kan man lave sejlstyring. Lad os sige at ud lige har halet sejlet op af vandet og har fat i bommen med begge hænder, samt begge fødder bag masten. masten peger lige op i været. Hvis du bevæger riggen mod spidsen af brættet, vil dette bevirke af du sejler med vinden og dermed øger din fart. Modsat, hvis du bevæger riggen bagover mod bagenden af brættet, krydser du op i vinden. Hvis du lukker ud med bagerste hånd altså sejlhånden lukker du luften ud af sejlet, hvilket bevirker at du taber fart eller helt stopper. Men man kan også lave foldstyring af brættet. Fodstyring bruger man kun lidt i starten, men idet man bliver bedre og sejler på et lidt mindre bræt, bliver det nødvendigt af kunne manøvrere brættet. Fodstyring går ud på at flytte kropsvægten så man opnår den ønskede effekt. Hvis du med fødderne presser ned på luv side af brættet krydser det op i vinden. Hvis du derimod vil falde af med vinden, skal du lægge pres på læ side af brættet. hvor langt ude på kanten af brættet eller hvor tæt på midten man skal have fødderne afhænger af brættypen, så det kan variere en del. Styring af udstyret er faktisk det sværeste ved windsurfing. Hvis du først har fået føling med hvad der sker når du bevæger udstyret, går de fleste manøvre som en leg. Vendinger Stagvending Denne vending fører brættet op i vinden og rundt. Lad os sige at du sejler ligeud med vinden ind fra venstre. Du bevæger nu riggen bagud så brættet bliver drejet op i vinden. Mens brætspidsen er på vej ind i vindøjet og brættet er på vej henover agterenden, slipper du bommen ved sejlhånden og tager med denne fat i ophalet. Du går nu med museskridt op foran masten, mens du nu med begge hænder har fat i ophalet. Så bevæger du dig videre rund på brættet og når du står på den anden side og brættet har drejet 180 grader, er du igen klar til at tage fat om bommen og sejle den anden vej. Husk at tage fat med mastehånden først. Bomning Modsat stagvendingen går bomningen ud på at falde af fra vinden. Lad os sige at du sejler ligeud med vinden ind fra venstre. Du bevæger nu riggen forover så brættet drejer væk fra vinden. Brættet drejer nu mod læns, hvor du står med en fod på hver side af sværdet og ansigtet mod spidsen af brættet. Nu tager du fat med sejlhånden i ophalet. Sejlet svinger nu udad. tag nu fat med mastehånden i ophalet og få sejlet til at svinge hen over stævnen af brættet. Alt imens det tripper du over mod den anden side af brættet. Når du er ved at være drejet om på den nye halse tager du fat med den ny mastehånd om bommen og trækker sejlet ind til dig, placerer dine fødder så du er klar til at sejle og til sidst tager du fat med sejlhånden, og en to tre så er du på vej i den ny retning. Når du bliver en smule mere øvet gælder det for begge vendemetoder at du skipper det med af tage fat i ophalet, men i stedet krydser armene ind over hinanden og tager fat på bommen med det sammen.