Spring til indhold

Indkøbskurv

Din indkøbskurv er tom

Retningslinier for brugere på Riders.dk

Som bruger af Riders.dk skal du accepterer nedenstående betingelser for brug som er lavet for både at beskytte dig og os og fastsætte nogle spilleregler på Riders.dk.

Generelt
For at oprette eller opretholde en brugerprofil på Riders.dk skal du som minimum opgive et brugernavn, dit fulde navn, et password, en e-mail adresse og et mobiltelefonnummer. Dit mobiltelefonnummer vil ikke være offentlig tilgengængeligt men bruges udelukkende af sikkerhedsmæssige årsager til brugerverifikation. Riders.dk forpligter sig til ikke at videregive nogen for form personoplysninger til tredjepart af nogen art eller i nogen form i overensstemmelse med persondataloven. Læs mere om dine rettigheder og hvilke regler der gælder for dig og Riders.dk i forhold til persondata og beskyttelse af oplysninger her http://www.datatilsynet.dk/erhverv/internettet/ Vi forbeholder os retten til at ændre disse betingelser for brug fra tid til anden, og derfor bør du med jævne mellemrum kontrollere, om der er foretaget ændringer på denne side. Vi vil informere dig via email hvis der foretages ændringer i vores betingelser. Yderligere betingelser træder i kraft, hvis du køber via vores sider, eller i visse tilfælde, for specielle funktioner eller reklamekampagner disse vil i givne tilfælde fremgå specifikt. Nærværende betingelser gælder for websiden Riders.dk inklusiv subdomæner, subsites og accocierede webside under Riders.dk Det er ikke tilladt at oprette kunstige/fake profiler med det formål at markedsføre kommercielle aktiviteter eller skade Riders.dk, andre brugere, skabe splid, nedgøre andre brugere eller på anden måde har til formål at underminere aktiviteterne på Riders.dk. Ved at acceptere nærværende betingelser bekræfter du, at Riders.dk må sende dig nyheder og oplysninger digitalt. Har du spørgsmål til nærværende betingelser er du velkommen til at sende os en mail på info@riders.dk eller ringe til Teit W. Knudsen på +45 2840 3882

Immaterielle rettigheder
Alle immaterielle rettigheder til oplysningerne og indholdet på vores side tilhører Riders.dk. Med mindre andet er angivet, må indholdet kun kopieres til personlig brug. Indholdet må ikke ændres, opføres, trykkes eller overføres til andre, eller bruges til kommercielle formål. Ud over i det omfang de gældende love tillader det, må du ikke deassemblere, dekompilere, konvertere kode til frembringelse af kildekode eller på anden måde bryde eller forsøge at bryde den kryptering, der beskytter indholdet.

Tilgængelighed
Vores sider stilles til rådighed på et "som de er"-grundlag. Fra tid til anden vil siderne muligvis ikke være tilgængelige; de kan blive berørt af fejl eller vedligeholdelse eller af forhold, som vi ikke har indflydelse på. Vi forbeholder os retten til uden forudgående varsel at ændre, suspendere eller tilbagekalde sidens indhold, suspendere din registrering, eller adgang til siderne. Du må ikke skade, forstyrre eller afbryde adgangen til siderne eller deres indhold eller foretage dig noget, der kan svække funktionaliteten eller hindre andres adgang til vores sider eller deres indhold. Du må ikke bruge siderne eller deres indhold på en måde, der er ulovlig eller skadende for Riders.dk, vores tilknyttede selskaber eller enhver anden person.

Brugerindhold lagt ind på websitet Riders.dk
Hverken redaktionen eller ejeren af Riders.dk er ansvarlig for hvad den enkelte bruger opgiver af information på diverse fora og blogs. Husk at alle oplysninger som skrives i disse fora og blogs bliver offentlig tilgængelige og du bør derfor være forsigtig når du bestemmer dig for at dele nogen form for personlige oplysninger. Du bærer det fulde ansvar for eventuelle tekster, lyde, film, fotos eller eventuelle materialer eller indhold, du poster på vores sider. Du anmodes om at udvise ansvarlighed i din brug af vores sites redskaber (forum, blogs grupper mv.). Undgå ikke mindst at poste indhold, der indeholder stødende, sjofle eller nedgørende handlinger eller udtalelser, ulovlige aktiviteter og/eller aktiviteter, der kan virke stødende på andre på grund af nationalitet, etnisk tilhørsforhold, køn, seksualitet, religion, trosretning eller handicap. Du må ikke bruge vores side til kommercielt formål medmindre andet skriftligt er aftalt med os. Vi afgører egenhændigt hvad vi vælger at betegener som commerciel brug. Du ejer al indhold (tekster, lyde, film, fotos) du poster på Riders.dk men giver os konstant, verdensomspændende, ikke-eksklusiv, licensfri rettigheder til at overføre og bruge, kopiere, ændre, publicere og vise eventuelt indhold, som du måtte vise på, eller uploade, på vores sider, samt til at indbefatte dette i andre projekter; så længe det du poster ligger offentlig tilgængelig på Riders.dk. Du kan til enhver tid fjerne dine billeder og film fra vores side og det vil i samme omgang blive slettet fra vores server og vi mister herved retten til at benytte materialet. Du er indforstået med at vi ikke overvåger alt brugerudviklet indhold på vores sider, og at vi ikke er forpligtede til at gøre dette. Vi forbeholder os retten til at overvåge alle former for indhold, og uden forudgående varsel, at ændre, slette eller fjerne eventuelt indhold, som vi anser for upassende. Udtalelser i forums på vegne af medlemmer, tilhører ikke Riders.dk, vores tilknyttede virksomheder, licensgivere eller partnere. Hvis du mener at noget af indholdet overtræder disse betingelser for brug, bedes du rapportere dette til os på info@riders.dk, med en nærmere beskrivelse af overtrædelsen, den ansvarlige persons brugernavn, samt hvilket område af siden overtrædelsen fandt sted. Læs mere her om dine rettigheder og forplitigelser jvf. dansk ret http://www.datatilsynet.dk/borger/internettet/

Links til andre sider
Riders.dk indeholder links til andre internetsider og filer. Vi har ingen kontrol over indholdet, og kan ikke garantere, at det ikke kan virke stødende eller føre til genkendelse af andre. Vi har ikke godkendt eller kontrolleret nogen af de tredjepartssider, der linkes til fra denne side, og vi kan på ingen måde holdes ansvarlig for disse siders indhold. Din brug af tredjepartssider er underlagt vilkår og betingelser for sådanne sider.

Ansvarsfraskrivelse
Riders.dk giver ikke nogen garanti for nøjagtighed, pålidelighed eller fuldstændighed for de på denne side indeholdte informationer. Til det maksimale af det loven tillader, fraskriver Riders.dk, vores tilknyttede selskaber og moderselskab eller licensgivere sig ethvert ansvar for tab eller skade, som du eller tredjepart måtte lide, uanset om tabet eller skaden skyldes en direkte, indirekte, hændelig eller nogen som helst anden form for følge af din adgang til, eller brug af, siden eller manglende evne til at bruge eller få adgang til siden, inklusive eventuel tab af data, forårsaget af kopiering fra vores sider. Disse betingelser for brug har ikke til hensigt at begrænse dine rettigheder som forbruger. Hvis nogen dele af disse betingelser for brug anses som værende ulovlige, ugyldige eller ikke-håndhævelige, gælder resten af betingelserne stadig i fuldt omfang.

Sanktioner
Hvis du som bruger overtræder nærværende retningslinier for brug af vores website, Riders.dk, har vi følgende sanktionsmuligheder: - Slette enkelte eller flere indlæg. - Slette/lukke en brugers blog(s). - Slette/lukke ned for en bruger. - Politianmeldelse/Retsforfølgelse. Det er alene Riders.dks beslutning, hvordan overtrædelse af retningslinierne sanktioneres. Dette bliver vurderet i hvert enkelt tilfælde.

Domsmyndighed og lovvalg
Disse betingelser for brug er underlagt dansk lovgivning. Har du spørgsmål til nærværende betingelser er du velkommen til at sende os en mail på info@riders.dk eller ringe til Teit W. Knudsen på +45 2840 3882